تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

کتاب مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی (ویرایش جدید)

مجموعه حاضر برگرفته از نشست های قضایی کشور از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ در زمینه حقوق مدنی و قوانین مرتبط با آن در کمیسیون تخصصی مرکز آموزش قوه قضاییه بوده که بیش از ۱۶۰۰ مساله حقوقی که از قانون مدنی و ارتباط آن با پرونده های حقوقی مطرح بوده مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

 

192,000 تومان 172,800 تومان

مقایسه


موجود در انبار
پیشنهاد از طریق پیامک

در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﯾﺮان، ﻇﺎﻫﺮاً به دلیل تبعیت از نظام (حقوق نوشته) مصادر و مراجع ﻣﺸـﺨﺼـﯽ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺛﺒﺖ و ﺗﺮوﯾﺞ «ﻋﺎدات ﻣﺤﺎﮐﻢ» ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﺸـﺪه اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯽ ﻫﻤﭽﻮن اداره ﮐﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸــﻨﺎﻣ ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺄﻟﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﮐﺘﺎب ﻧﻔﯿﺲ «ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﺸـﺴـﺖﻫﺎی ﻗﻀــﺎﯾﯽ در ﻣﺴــﺎﺋﻞ ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ» ﺑﺮ اﺳﺎس وﯾﺮاﯾﺶ ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻣﺠﺪد در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺸـﺴـﺖﻫﺎی ﻗﻀـﺎﯾﯽ ﮐﺸـﻮر از ﺳﺎل ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺴـﺐ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺴـﯿﻮن ﻫﺎی  ﺗﺨﺼـﺼــﯽ در ﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزش ﻗﻮه ﻗﻀــﺎﯾﯿﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ، ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در این مجموعه بالغ بر ۱۶۰۰ سوال مطرح شده در نشست های قضاییی به همراه نظر اقلیت، اﮐﺜﺮﯾﺖ و ﻧﻈﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪه اﺳﺖ.

برچسب:
وزن 2840 g
ابعاد 29 × 22 × 6.5 cm
قطع

رحلی

نوع کاغذ

CD

کتاب کار

تعداد صفحه

1376

بر اساس 0 دیدگاه

0.0 امتیاز نهایی
0
0
0
0
0
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب مجموعه نشست های قضایی در مسائل حقوق مدنی (ویرایش جدید)”

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

شاید شما این را نیز دوست داشته باشید…