سلام کاربر محترم، به وبسایت واژه خوش آمدید :)          

حساب کاربری

لطفا از حروف a-z,A-Z,0-9 استفاده نمایید - حداقل 5 کاراکتر

حداقل 8 کاراکتر

آزمون زبان واژهآزمون های طبقه بندی شده از هر کتاب و مختص زبان واژه
Barron’s-Essential-Words-For-The-IELTS
Essential Words For the IELTS Unit 1
۱۱۰۰-Words-You-Need-To-Know
۱۱۰۰Words You Need to Know
Oxford-Word-Skills-Basic
Oxford Word Skills Unit 11-16
Reading-And-Vocabulary-Development-1
(Fact And Figures Unit (1-4
504-Absolutely-Essential-Words-Sixth-Edition
504Words Unit 1-5
Oxford-Word-Skills-Basic
Oxford Word Skills Unit 1-11
Essential-Grammar-In-Use
Essential Grammar In Use Unit 1-10
English-File-1
American File 1 Units 1-4
Top-Notch-A-With-Workbook
آزمون کتاب Fundamental A
Top-Notch-B
آزمون کتاب Fundamental B
Top-Notch-1A-With-Workbook
آزمون کتاب Top Notch 1A
X