چگونه تست بزنیم

چگونه تست زنی کنیم


در مورد چگونگی تست زدن دو موضوع بزرگمطرح می شود، اولی تکنیک‌ها و شرایط تست زنی و دومی مدیریت و برنامه‌ریزی تست زنی.تکنیکها و شرایط شامل نکاتی است که باید برای استارت تست زدن و هم چنین در حین آنرعایت کنید تا بتوانید در این کار مهارت و تسلط کافی و لازم را به دست بیاورید. مدیریتو برنامه‌‌ریزی تست هم موضوع جدیدی است که برای اولین بار به طور مکتوب مطرح می‌شود.داوطلبان موفق کنکور در سال‌های قبل، به کارگیری چنین روشی را از عوامل موفقیت خودمی‌دانند.تکنیک ها و شرایط    

۱-هیچوقت قبل از مطالعه کامل درس، به تست زدن نپردازیدقبلاز شروع به حل تست‌های یک موضوع درسی، آن موضوع را به طور کامل و دقیق مطالعه کنیدو مطمئن شوید به درستی آن را درک کرده اید. در غیر این صورت، زدن تست کاری اشتباهو بی‌فایده است و حتی می‌تواند شما را دل‌سرد کند و علاقه و انگیزه شما را از بین ببرد.      

۲-باتستهای آسان شروع کنید. بلافاصله بعد از مطالعه و فراگیری یک موضوعدرسی به دنبال تست‌های سخت‌تر و پیچیده‌تر نروید. زدن تست‌های ساده می‌تواند اشرافشما را در آن موضوع درسی بیشتر کند و همچنین علاقه و خواست بیش‌تری نسبت به ادامه‌یکار در شما به وجود آورد. 

۳-تست‌هاینکته‌دار: تست‌های نکته‌دار یا تست‌های مادر به تست‌هایی گفته می‌شود که حل آن‌هابرای داوطلب، منجر به یادگیری یک نکته می‌شود و در نتیجه او می‌تواند گروه زیادیاز تست‌ها را حل کند. در هر فصل تعداد کمی تست مادر یا نکته‌دار قابل ارایه می‌باشد.تلاش کنید به درستی آن‌ها را شناسایی کنید و به طور دقیق بر آن‌ها تسلط یابید.   

۴-فرمول‌هایثانوی مفیدند اما شما را از راه به‌در می‌کنند: علاوه بر فرمول‌های اصلی که هر درسدر کتب‌ درسی دارد، تعداد زیادی فرمول ثانوی یا میان برد یا Popup(پاپ‌آپ) به طور غیر رسمی بهدست دبیران یا دانش آموزان نوآوری می‌شوند. این فرمول‌ها در خیلی از موارد مفید هستند،اما باید توجه داشته باشید که به اندازه مکفی درستی آن‌ها برای شما اثبات شدهباشد. بعضی از این فرمول‌ها فقط در شرایط ویژه‌ای پاسخ صحیح می‌دهند‌. پس سعی کنیدتا آن جا که می‌توانید از فرمول‌های اصلی و یا فرمول‌های ثانوی مطمئن استفاده کنید.   

-5
به راه‌حل‌های تشریحی مسلط شوید. قبل از این که راه حل تستی حل یک مسئله را فراگیرید، مطمینان پیدا کنیدکه به اندازه کافی به راه حل تشریحی آن تسلط یافته‌اید. راه حل‌های تستی، در بیشتریاز موارد مهارتی برای حل سریع‌تر تست تبدیل می‌شوند، اما در بعضی موارد در آزمونمجبور می‌شوید از راه حل تشریحی مسئله را حل کنید. مثلا در مواردی که مسئله با شرایطویژه‌ای طرح شده باشد.   

۶-گزینه‌هایغلط را حذف کنید. باید تست‌های استاندارد و یا آزمون‌های سال‌هایگذشته را با اطلاعات کافی پاسخ دهید. در این صورت باید بتوانید در کمترین زمان ممکن،دو گزینه غلط را از میان جواب‌ها حذف کنید و در صورتی که نسبت به دو گزینه باقیمانده به یک اندازه شک دارید، اولین گزینه‌ای را که به هر دلیل صحیح تلقی می‌کنید،به عنوان پاسخ صحیح برگزینید.   

۷-برنگردید!‌ تجربه نشان داده است بیشتر کسانی که پس از گزینش پاسخ تست، بر می‌گردند ودوباره گزینه‌های آن را بررسی و دست کاری می‌کنند، با اشتباه و خطا مواجه می‌شوند.در صورتی که هیچ دلیلی برای بازگشت و اصلاح تست وجود ندارد، به این کار نپردازید. 

۸-یکبار مطالعه کنید، یک بار جواب دهید!‌ سعی کنید از مطالعه تکرار پشت سر‌هم صورت تستو گزینه‌های آن خوداری کنید صورت تست را یک بار و به طور دقیق مطالعه و بعد گزینه‌هارا بررسی کنید. اگر پاسخ آن را نمی‌دانید، جلوی شماره تست علامتی بزنید تا پس از تمامشدن همه‌ی تست‌ها، در صورت در اختیار داشتن زمان، مجددا برای بررسی حل آن تلاش کنید.      

۹-گزینه‌هایهم معنی و مترادف، صحیح نیستند! فقط یکی ازگزینه‌ها پاسخ صحصیح تست می‌باشد، پس گزینه‌هاییکه از معنا و مفهوم برابر برخوردارند ، جواب صحیح تست نمی‌باشند. پس سریعا آن‌هارا حذف کنید و در موارد باقی مانده به دنبال پاسخ درست بگردید.

 

 

نویسنده: محمدعلی آتشکار

دانلود ها

تمامی حقوق محفوظ می باشد